Безплатна доставка над 60 лв. до 1 кг.

Консултация с фармацевт
  • 0
  • 0

Проекти и финансирания

Проект: BG-RRP-3.005-4662-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“  

Главна цел: Целта на проекта е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката като чрез получените безвъзмездни средства ще бъдат внедрени информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на предприятието .

Очакваният ефект e чрез подкрепата по процедурата да се повиши нивото на интеграция на дигиталните технологии в дейността на предприятието и да се подобри готовността му за последващо възприемане на технологии от Индустрия 4.0.

Краен получател на помощта: ЕТ СОФИЯ ЗАХАРИЕВА

Обща стойност на проекта: 15 600 лева европейско финансиране

Начало: 10.07.2023 г.

Край: 10.07.2024 г.